Eight is more than Thousand

Zilvold Coaching & Training Blog

What will change in the field of leadership, communication, products, or services once this crisis is over? What behavior will change, and what needs will arise? In this blog, I try to answer these questions. I do invite you to think about this for yourself or your team.

Share Button
Continue reading →

How to Experience Life more Fully & Richer

Life life fuller & richer Blog Zilvold

Summary: This article is about how you can live and experience life more fully & richer. This is often not the case in a world with superficial interactions where many things go fast. This article gives you a few techniques to live life more fully, for more peace, wisdom and joy. Voor Nederlands, klik hier….

Share Button
Continue reading →

The Lady and the Painting

The lady and the Painting

Voor Nederlands, klik hier. Once upon a time… Once there was an owner of a flooring company. Every year he went to an elderly lady to maintain for her beautiful wooden floor. Sometimes it was just cleaning the floor and applying a layer of wax. Usually,  the work would take no longer than a few…

Share Button
Continue reading →

De vrouw en het schilderij

De vrouw en het paard

For English, click here. Om deze blog te beluisteren, klik hier. Er was eens… Er was eens een eigenaar van een parketbedrijf. Ieder jaar kwam hij bij een oudere dame langs om haar mooie houten vloer te onderhouden. Soms moest de vloer gewoon schoongemaakt worden en worden voorzien van een waslaag. Meestal zou het werk…

Share Button
Continue reading →

How service minded are you?

Service

Voor Nederlands, klik hier. Last week I talked to a friend of mine. She had a new job at a local department store. Her new job title is “Service Specialist”. This resonates a lot for me. The way you give service to your client will determine if they will hire you, return or promote you to…

Share Button
Continue reading →

Hoe service gericht ben jij?

klantenservice

For English, click here. Vorige week sprak ik met een vriendin van mij. Ze had een nieuwe baan bij een lokaal warenhuis. Haar nieuwe functie is “Service Specialist”. Dit resoneert bij mij. De manier waarop jij je klant diensten verleent zal bepalen of ze je inhuren, terugkeren of jou in hun netwerk aanbevelen. Niets verslaat…

Share Button
Continue reading →