Focus Aan / Uit (boekrecensie)

Zilvold Coaching & Training Blog

Dit artikel is een korte recensie van het vernieuwde boek Focus Aan / Uit van Mark Tigchelaar. Het kan je goed helpen als je moeite hebt met concentreren, meer behoefte hebt aan focus en je je vaak laat afleiden. Het legt uit wat de vier concentratielekken zijn en geeft je heel veel tips om meer gedaan te krijgen in deze wereld die schreeuwt om jouw aandacht.

Continue reading →

Focus On / Off (book review)

Zilvold Coaching & Training Blog Focus

This article is a short book review of the Dutch book Focus On / Off by Mark Tigchelaar. It can help you well if you have a hard time concentrating, you are in need more focus, and you’re distracted often. It explains the four concentration leaks and gives you lots of tips to get more done in this world that screams for your attention.

Continue reading →