5 stappen om mentale vermoeidheid te overwinnen

Zilvold Coaching & Training Blog 5 stappen om vermoeidheid te overkomen

For English, click here. De hersenen zijn net als een spier en hebben verschillende prikkels nodig. Na het studeren, het volgen van een cursus of het doen van zwaar mentaal werk, kunnen de hersenen zich ‘vol’ en moe voelen. Het moet alle kennis en ervaringen herschikken die zijn opgeslagen op de tijdelijke schijf (het werkgeheugen)…

Share Button
Continue reading →

5 Steps to Overcome Mental Fatigue

Zilvold Coaching & Training Blog How to overcome mental fatigue

Is your brain “full” too, and do you feel tired? This blog gives you five steps to overcome mental fatigue.

Share Button
Continue reading →

Discover the power of your character strengths

Voor Nederlands, klik hier. Some time ago,  I gave a training and the projector didn’t work. I even had a spare projector with me but it couldn’t connect to my laptop as well. I was overwhelmed with stress and uncertainty overtook me to such an extent that I felt restless during the whole training. Even…

Share Button
Continue reading →

Ontdek de kracht van jouw kernkwaliteiten

For English, click here. Een tijd geleden gaf ik een training en de beamer deed het niet. Ik had zelfs een reserve beamer meegenomen maar die kon ook geen verbinding maken met mijn laptop. Stress en onzekerheid overvielen mij dermate dat ik mij de hele training gehaast voelde. Ook al deed de beamer het uiteindelijk…

Share Button
Continue reading →