Feedback Please!

Voor Nederlands, klik hier. “Hey Freek, I have feedback for you!” This I hear this often after an interview, presentation, workshop or training. Some people experience feedback as criticism and shy away it. Feedback is actually a win-win situation. The idea is that both parties move forward. See it as a learning moment and certainly not…

Continue reading →

Feedback a.u.b.!

For English, click here. “Hé Freek, Ik heb feedback voor je!” Dit hoor ik geregeld na een gesprek, presentatie, workshop of training. Sommige mensen ervaren feedback als kritiek en deinzen ervoor weg. Feedback zou eigenlijk een win-win situatie moeten zijn. Het idee is dat beide partijen verder komen. Zie het ook als een leermoment en zeker niet…

Continue reading →