Get out of your head!

Voor Nederlands, klik hier. We engineers love to use our head. It helps us to think structured and analytical. Also, it helps to make calculations, to model, make lists and predict outcomes. The command line [If…then…else] is one of the first things I learned programming in BASIC. This is also one of the lines in our…

Share Button
Continue reading →

Ga uit je hoofd!

For English, click here. Wij ingenieurs maken graag gebruik van ons hoofd. Het helpt ons gestructureerd en analytisch te denken. Ook helpt het om berekeningen te maken, te modelleren, lijstjes te maken en uitkomsten te voorspellen. Het commando [If… then…else] is een van de eerste dingen die ik leerde met programmeren in BASIC. Dit is…

Share Button
Continue reading →