The art of giving

Voor Nederlands, klik hier. In my last article I gave you 100 ways to experience more joy and happiness. One way is to support a good cause (#5). I support Casper and his foundation. Casper van Eijck is a professor at the Erasmus MC (University Medical Center Rotterdam) and a specialist on pancreatic cancer. Why…

Continue reading →

De kunst van het geven

For English, klik here. In mijn vorige artikel gaf ik je 100 manieren om meer vreugde en geluk ervaren. Een manier is om een goed doel te ondersteunen (# 5). Ik steun Casper en zijn stichting. Casper van Eijck is hoogleraar aan de Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam) en een specialist op het gebied…

Continue reading →