Een oplossing voor lange termijn uitstelgedrag

Zilvold coaching training blog

Samenvatting: Er zijn veel technieken bekend over hoe om te gaan met uitstelgedrag. Het gaat dan vaak om (vervelende) taken met een deadline. Dit artikel gaat over hoe je om kunt gaan met taken die ook vervelend zijn maar geen deadline hebben. Denk aan een andere baan die je graag wilt hebben of een relatie…

Share Button
Continue reading →

12 Keys to create balance in your engineering career (part 2)

Voor Nederlands, Klik hier. In my last article I gave you 5 keys to create balance in your engineering career. The first keys are to list your values, to determine your priorities for success, to manage your time well, to simplify your life and to celebrate. In this article I am giving you 7 more…

Share Button
Continue reading →

12 sleutels om balans te creëren in je ingenieurscarrière (deel 2)

For English, Click here. In mijn vorige artikel gaf ik je 5 sleutels om balans te creëren in je ingenieurscarrière (deel 1). De eerste sleutels zijn een lijst te maken van jouw waarden, te bepalen wat jouw prioriteiten voor succes zijn, jouw tijd goed beheren, om jouw leven te vereenvoudigen en te vieren. In dit artikel…

Share Button
Continue reading →

12 Keys to create balance in your engineering career (part 1)

Voor Nederlands, Klik hier. “There is no work-life balance. We have one life. What’s most important is that you be awake for it.” ― Janice Marturano So, you have a big deadline tomorrow. Clients keep on calling you on the phone. Email notifications are tumbling into your inbox and there’s another colleague asking for something….

Share Button
Continue reading →

12 sleutels om balans te creëren in je ingenieurscarrière (deel 1)

For English, Click here. “Er is geen werk-leven balans. We hebben één leven. Wat het belangrijkste is dat je er wakker voor bent. ” ― Janice Marturano Dus, je hebt morgen een belangrijke deadline. Klanten bellen constant op. E-mailberichten vallen telkens weer in je postvak en er is weer een andere collega die om iets…

Share Button
Continue reading →