Feedback Please!

Voor Nederlands, klik hier. “Hey Freek, I have feedback for you!” This I hear this often after an interview, presentation, workshop or training. Some people experience feedback as criticism and shy away it. Feedback is actually a win-win situation. The idea is that both parties move forward. See it as a learning moment and certainly not…

Share Button
Continue reading →

Feedback a.u.b.!

For English, click here. “Hé Freek, Ik heb feedback voor je!” Dit hoor ik geregeld na een gesprek, presentatie, workshop of training. Sommige mensen ervaren feedback als kritiek en deinzen ervoor weg. Feedback zou eigenlijk een win-win situatie moeten zijn. Het idee is dat beide partijen verder komen. Zie het ook als een leermoment en zeker niet…

Share Button
Continue reading →

Are engineers undervalued? 8 tips for more appreciation

Voor Nederlands, klik hier. “Engineers are undervalued in comparison to other professionals”, someone wrote me. I hear this often. And this despite the fact that technology companies often complain that there is a shortage of engineers. The 2016 salary survey by Technisch Weekblad shows that the pay of an engineer rose considerably by 4.6% compared to previous years. Are engineers…

Share Button
Continue reading →

Worden ingenieurs ondergewaardeerd? 8 tips voor meer waardering

For English, click here. “Ingenieurs worden niet goed gewaardeerd in vergelijking met andere beroepsgroepen”, schreef iemand mij. Dit hoor ik wel vaker. Dit ondanks het feit dat technische bedrijven  steen en been klagen dat er een tekort is aan ingenieurs i is. Uit het salarisonderzoek 2016 van Technisch weekblad blijkt dat het salaris van een ingenieur…

Share Button
Continue reading →