The Best of 2017

Voor Nederlands, klik hier. I went through some statistics of my website and it seems that the all-time best-read article is the one on self-reflection (Also read: Benefits of Self-Reflection). A step in self-reflection is to look back and reflect on what went well. In this article I am sharing with you my most successful articles…

Share Button
Continue reading →

Het beste van 2017

For English, click here. Ik heb de statistieken van mijn website doorgenomen en het lijkt erop dat het best gelezen artikel toe nu toe het artikel over zelfreflectie is (Lees ook: Voordelen van zelfreflectie). Een stap in zelfreflectie is terugblikken en nadenken over wat goed ging. In dit artikel deel ik met jou mijn meest succesvolle…

Share Button
Continue reading →

How to give the best to relationships

Voor Nederlands, klik hier. A while ago, a dear friend asked me how come I can get along with so many people. I had to think of about this for a while. I actually felt a little uncomfortable because there where more people in the group and their attention switched to me. It was as…

Share Button
Continue reading →

Hoe het beste aan relaties te geven

For English, click here. Pasgeleden vroeg een goede vriendin aan mij hoe ik zo goed met veel mensen kon opschieten. Ik moest hier even over nadenken. Eigenlijk voelde ik mij een beetje ongemakkelijk omdat er meerdere mensen in de groep zaten die zich met hun aandacht allemaal op mij richtten. Het was alsof ik een…

Share Button
Continue reading →

Discover the power of your character strengths

Voor Nederlands, klik hier. Some time ago,  I gave a training and the projector didn’t work. I even had a spare projector with me but it couldn’t connect to my laptop as well. I was overwhelmed with stress and uncertainty overtook me in such an extend that I felt restless during the whole training. Even though that…

Share Button
Continue reading →