Luister luider

listen louder blog Zilvold Coaching & Training

Het is gemakkelijk om harder te praten. Je hoeft alleen je stem te verheffen. Harder luisteren kost meer moeite. Dit artikel geeft je drie manieren om luider te luisteren en meer verbinding, begrip en plezier te hebben in de gesprekken met anderen.

Share Button
Continue reading →

Listen Louder

Listen Louder Blog Zilvold Coaching & Training

It’s easy to talk louder. You have to raise your voice. Listening louder takes more effort. This article gives you three ways to listen louder and have more connecting, understanding, and joy in the conversations with others.

Share Button
Continue reading →

Stel (nog) geen doelen

doelen Zilvold Coaching & Training Blog

Aan het einde van elk jaar krijgen velen van ons herinneringen om doelen te stellen of goede voornemens te maken voor het komende jaar. Ik moedig je aan om (nog) geen doelen te stellen. Dit artikel bevat 12 vragen om je te helpen met reflecteren over het afgelopen jaar. Zo kun je betere en realistischere doelen voor de toekomst stellen.

Share Button
Continue reading →

Don’t set Goals (yet)

don set goals-yet Blog Zilvold Coaching & training

At the end of each year, many of us get reminders to set goals or make resolutions for the upcoming year. I am encouraging you not to set goals (yet). This article has 12 questions for you to help you to reflect on the previous year. Then, you can set better and more realistic goals for the future.

Share Button
Continue reading →

Wat is het verschil tussen purpose, visie, missie en jouw Waarom?

Blog Zilvold Coaching & Training

Ieder bedrijf heeft tegenwoordig een purpose uitspraak. Misschien heb je er zelf ook een. Dit blog gaat in op het verschil tussen een missie, visie, je Waarom en je purpose. Uiteindelijk zijn ze met elkaar verbonden en helpen ze je voor meer richting, voldoening en invulling van je werk en leven.

Share Button
Continue reading →

What is the difference between Purpose, Vision, Mission, and your WHY?

Blog Zilvold Coaching & Training

Nowadays, every company has a purpose statement. Maybe you have one of your own. This blog discusses the difference between a mission, vision, your WHY, and your purpose. Ultimately, they are connected and help you for more direction and fulfillment of your work and life.

Share Button
Continue reading →

Hoe om te gaan met kritiek

zilvoldCoaching & Training Blog kritiek

Als je naar buiten treedt met nieuwe ideeën of plannen, dan is de kans groot dat anderen kritiek op je hebben. Misschien vind je het vervelend om kritiek te krijgen maar je wilt ook niet stilstaan uit angst voor kritiek. Dit artikel helpt je de waarde van kritiek te herkennen en hoe je daarmee om kunt gaan.

Share Button
Continue reading →

How to Deal with Criticism

Zilvold Coaching & Training Blog Criticism

If you come up with new ideas or plans, there is a good chance that others will criticize you. You may find it unpleasant that others criticize you, but you also don’t want to do anything for fear of criticism. This article will help you recognize the value of criticism and how to deal with it.

Share Button
Continue reading →

Dromen

Dreaming

Dit artikel gaat niet over hoe je jouw droomleven kunt creëren of jouw doelen kunt realiseren. Het gaat niet over de fantasieën over hoe geweldig het leven zou zijn als …
Het gaat over die dromen die je ‘s nachts hebt en hoe ze je kunnen helpen een beter leven te leiden met meer bewustzijn van de relatie tussen de droomwerelden en deze wereld.

Share Button
Continue reading →

Dreams

dreams Zilvold Coaching & Training Blog

This article is not on how to create your dream life or realize your goals. It’s not about fantasies on how wonderful life would be if…
It’s about those dreams you have at night and how they can help you live a better life with more awareness of the relationship between the dream worlds and this world.

Share Button
Continue reading →