Your Guide for a Perfect Pitch

pitch presentation training

Voor Nederlands, klik hier. I am sure it happened to you during a networking event. Someone asks you what you do. Do you find this difficult and you start to stammer because you do not know what to say? Then it is might be useful to have a good pitch. In this article I’ll explain…

Share Button
Continue reading →

Jouw gids voor een perfecte pitch

pitch, training, gids, Zilvold

For English, click here. Ongetwijfeld ga je wel eens naar een netwerkbijeenkomst en vraagt iemand aan je wat je doet. Vind je dat moeilijk en begin je te stamelen omdat je niet weet wat je het beste moet zeggen? Dan is het handig om een goede pitch te hebben. In dit artikel leg ik uit…

Share Button
Continue reading →

One Moment Please

patience blog

Voor Nederlands, klik hier. A theme that has been on my mind lately is letting go. Patience I have found that patience plays an important role here. We live in a society where needs have to be satisfied swiftly and where there are many impulses that ask for our attention. Are we, or not, going…

Share Button
Continue reading →

8 tips om productiever te zijn

For English, click here. Ik heb een recensie (in het Engels) over het boek “Originals” van Adam Grant geschreven. Hij vertelt dat originele mensen (originals) grote uitstellers zijn. De voorbeelden zijn Leonardo da Vinci en Martin Luther King Jr. Een voordeel van uitstel, zegt Grant, is dat je zo nieuwe ideeën of inzichten kunt vinden…

Share Button
Continue reading →

The Best of 2017

Voor Nederlands, klik hier. I went through some statistics of my website and it seems that the all-time best-read article is the one on self-reflection (Also read: Benefits of Self-Reflection). A step in self-reflection is to look back and reflect on what went well. In this article I am sharing with you my most successful articles…

Share Button
Continue reading →

Het beste van 2017

For English, click here. Ik heb de statistieken van mijn website doorgenomen en het lijkt erop dat het best gelezen artikel toe nu toe het artikel over zelfreflectie is (Lees ook: Voordelen van zelfreflectie). Een stap in zelfreflectie is terugblikken en nadenken over wat goed ging. In dit artikel deel ik met jou mijn meest succesvolle…

Share Button
Continue reading →

Communicate better (with DISC)!

communiceer beter (met Disc)!

Voor Nederlands, klik hier. In my last article, I wrote that I had quite a hard time with clients who were imposing or condescending. Do you also have trouble to communicate with people who are dominant? Everyone has their own communication style or -preference. In this article, I’ll show you how to identify a communication…

Share Button
Continue reading →

Communiceer beter (met DISC)!l

communiceer beter (met Disc)!

For English,  click here. Zoals ik in mijn vorige artikel schreef, had ik nogal last van klanten die neerbuigend of imponerend waren. Heb jij ook wel eens moeite om met mensen te communiceren die zo dominant zijn? Iedereen heeft namelijk zijn eigen communicatie stijl of -voorkeur. In dit artikel vertel ik je hoe je een…

Share Button
Continue reading →

My 5 Main Lessons which I Have Learned at an Engineering Firm

Klik hier voor Nederlands. I can still remember it as if it was yesterday.  It was June 2011. A colleague helped me to bring my boxes to the car with a trolley. I drove home on the highway and then it happened. I could no longer withstand it. The tears rolled over my cheeks. After…

Share Button
Continue reading →

Mijn 5 belangrijkste lessen die ik heb geleerd bij een ingenieursbureau

Click here for English. Ik kan het mij nog herinneren als de dag van gisteren.  Het was juni 2011. Een collega hielp mij met een steekwagentje om mijn dozen naar de auto te brengen. Over de snelweg reed ik naar huis en toen gebeurde het. Ik kon het niet meer inhouden. De tranen biggelden over…

Share Button
Continue reading →