Maak jouw conflicten productief!

Blog Zilvold Coaching & Training

Samenvatting: Hoewel conflicten onvermijdelijk zijn in werk- en professionele relaties, hebben we de neiging om ze te vermijden. Dit artikel gaat over het DISC productieve conflictprofiel. Het kan je helpen inzicht te krijgen in hoe jij op een productievere en effectievere manier om kan gaan met conflicten. De resultaten zijn dat je controle krijgt over…

Share Button
Continue reading →

Make your Conflicts Productive!

Blog Zilvold Coaching & Training

Summary: Although conflicts are inevitable in working and professional relationships, we tend to avoid them. This article is about the DISC productive conflict. It can help you to get insight on how you deal with conflicts more productively and effectively. The results are that you can get control over your own emotions and that you…

Share Button
Continue reading →

Een perfecte dag

Samenvatting: Om je te helpen met jouw visie en doel in het leven, kun je de perfecte dag oefening doen. Het geeft je meer duidelijkheid, focus en kalmte om de dingen te doen die belangrijk voor je zijn. For English, click here. In de weekendbijlage van een krant staat iedere week een artikel over de meest…

Share Button
Continue reading →

A Perfect Day

Summary: To help you with your vision and purpose in life,  you can do the perfect day exercise. It will give you more clarity, focus and calmness to do the things that are important to you. Voor Nederlands, klik hier. In the weekend edition of a newspaper, an article is printed every week about the…

Share Button
Continue reading →

Een oplossing voor lange termijn uitstelgedrag

Zilvold coaching training blog

Samenvatting: Er zijn veel technieken bekend over hoe om te gaan met uitstelgedrag. Het gaat dan vaak om (vervelende) taken met een deadline. Dit artikel gaat over hoe je om kunt gaan met taken die ook vervelend zijn maar geen deadline hebben. Denk aan een andere baan die je graag wilt hebben of een relatie…

Share Button
Continue reading →

A Solution for long-term Procrastination

Blog Zilvold Coaching Training procrastination

Summary: There are many techniques on how to deal with procrastination. It is often for (unpleasant) tasks with a deadline. This article is about how you can deal with tasks that are also annoying but do not have a deadline. Think of another job you would like to have or a relationship you can work…

Share Button
Continue reading →

HOE je dingen zegt

Samenvatting: Dit artikel gaat over het Process Communication Model. Een model gebaseerd op 6 verschillende communicatie typen (persoonlijkheidstypen) die gebruikt kan worden om stress te managen, effectiever met anderen in harmonie te communiceren waarbij je je afstemt op de wereld van een ander. For English, click here. Vorige week zat ik in het vliegtuig en…

Share Button
Continue reading →

HOW you say things

Summary: This article is about the Process Communication Model. A model based on 6 different types of communication (personality types) that can be used to manage stress, to communicate more effectively with others in harmony as you tune-in to the world of someone else. Voor Nederlands, klik hier. Last week I was on a flight and…

Share Button
Continue reading →

Durf jij kwetsbaar te zijn?

Samenvatting: Het is niet gewoon om je kwetsbaar op te stellen in een technische wereld waar het hoofd een belangrijk instrument is. Bij kwetsbaarheid speelt het uiten van gevoel  een belangrijke rol. Dit artikel gaat over de voordelen van je kwetsbaar op te stellen. Het helpt je om conflicten op te lossen, om beter te…

Share Button
Continue reading →

Do you dare to be vulnerable?

Summary: Being vulnerable is not something current in the technical world were minds are an important tool. The expression of feelings plays an important role by being vulnerable. This article is about the benefits of being vulnerable. It helps to resolve conflicts, to have better communication, relationships and to accomplish projects more successfully. Voor Nederlands,…

Share Button
Continue reading →