Je favoriete blog onderwerp hier!

Ik geniet ervan om te bloggen. Het helpt mij om mijn gedachten duidelijk te ordenen en ik leer er ontzettend veel van! Laat mij je helpen door een blog te schrijven over zaken waar je op dit moment mee te maken hebt, op je werk, in je carrière of thuis. Het beste van alles is dat het gratis is!

Share Button
Continue reading →

Your Favorite Blog Topic Here!

I really enjoy to blog. It helps me to arrange my thoughts and I am learning so much from it. Let me help you by writing a blog about issues that you’re currently dealing with at work, with your career or at home. Best of all, it’s free!

Share Button
Continue reading →

Zomer leeslijst 2019

zilvold coaching training blog

Ga je binnenkort op reis en ben je nog op zoek naar een goed boek? Laat je inspireren door mijn zomer leeslijst. Sommige boeken zijn alleen in het Engels te krijgen en weer andere alleen in het Nederlands. Mijn lijst bevat voornamelijk boeken op het gebied van zelfontwikkeling en kennisverrijking.

Share Button
Continue reading →

2019 Summer Reading List

Summary: Are you planning on traveling soon and are you still looking for a good book? Let yourself be inspired by my summer reading list. Some books are only available in English and others only in Dutch. My list mainly contains books in the field of self-development and gaining more knowledge.

Share Button
Continue reading →

Hoe kernreflectie je verder kan helpen

core reflection blog Zilvold Coaching & Training

Dit artikel geeft aan hoe je kunt reflecteren en hoe het je verder kan helpen met een probleemsituatie op het werk of thuis. Het beschrijft ook wat kernreflectie inhoudt. Dat helpt je om in contact te komen met je idealen zodat je met behulp van jouw kernkwaliteiten om kunt gaan met wat jou belemmert.

Share Button
Continue reading →

How Core Reflection can help you to get further

core reflectin Blog Zilvold Coaching & Training

Summary:This article explains how you can reflect and how it can help you further with a problem situation at work or at home. It also describes what core reflection means. This helps you to come into contact with your ideals so that you can deal with what is hindering you with the help of your…

Share Button
Continue reading →

Voorbeelden van WAAROM uitspraken

Voorbeelden van WAAROM uitspraken Freek Zilvold Blog

Een goede WAAROM uitspraak van een individu of een “stam” zal mensen aantrekken die geloven wat zij geloven. Dit artikel geeft je enkele voorbeelden van WAAROM uitspraken die je inspireren om je eigen WAAROM te ontdekken zodat je meer vervulling kunt ervaren door bij te dragen en een effect op de wereld te hebben.

Share Button
Continue reading →

Examples of WHY Statements

examples of WHY statements Blog Zilvold Coaching & Training

A good WHY statement of an individual or a “tribe” will attract people who believe what they believe. This article gives you some examples of WHY statements to inspire you to discover your own so you can experience more fulfillment by contributing and having an effect on the world.

Share Button
Continue reading →

Hoe ziet een WHY sessie eruit?

WHY session Zilvold Coaching & Training

Waarom doe je de dingen die je doet of waarom (nog) niet. Om je daar bewust van te maken, kan een zogenoemde ‘Waarom sessie’ je helpen. Dit artikel vertelt je hoe een Waarom sessie eruit ziet. Hoe je je daarop kunt voorbereiden en wat je daarna nog moet doen om jouw Waarom uitspraak te verfijnen. Jouw waarom helpt je om beslissingen te nemen die in lijn zijn met jou zodat je een gelukkiger, meer actiegericht en liefdevoller leven leidt.

Share Button
Continue reading →

What does a WHY session look like?

WHY session Zilvold Coaching & Training Blog

Summary:
Why do you do the things you do or why don’t you (yet). To make you aware of this, a so-called “Why session” can help you. This article tells you what a Why session looks like. How you can prepare for it and what you still have to do to refine your WHY statement. Your WHY helps you to make decisions that are in line with you so that you can lead a happier, more action-oriented and more loving life.

Share Button
Continue reading →

Hoe meer moed in het leven te hebben

Zilvold Coaching & Training Blog Moed

Heb jij vandaag iets spannends te doen? Een presentatie, een belangrijk gesprek? Heb je een moeilijke uitdaging waar je angstig voor bent? Dit artikel gaat over moed, hoe je moed kunt vinden en hoe je het kunt ontwikkelen.

Share Button
Continue reading →

How to have more Courage in Life

Zilvold Coaching & Training Blog Courage

Summary: Do you do have to do something challenging today? A presentation, an important conversation? Do you have a difficult challenge that you are afraid of? This article is about courage, how you can find courage and how you can develop it. Voor Nederlands, klik hier. “That was courageous of you, Freek.” This is what…

Share Button
Continue reading →