The Lady and the Painting

The lady and the Painting
Share Button

Voor Nederlands, klik hier. Once there was an owner of a flooring company. Every year he went to an elderly lady to maintain for her beautiful wooden floor. Sometimes it was just cleaning the floor and applying a layer of wax. Usually,  the work would take no longer than a few hours. A job that…

Share Button
Continue reading →

De vrouw en het schilderij

De vrouw en het paard
Share Button

For English, click here. Om het te beluisteren, klik hier. Er was eens een eigenaar van een parketbedrijf. Ieder jaar kwam hij bij een oudere dame langs om haar mooie houten vloer te onderhouden. Soms moest de vloer gewoon schoongemaakt worden en worden voorzien van een waslaag. Meestal zou het werk niet langer hoeven duren…

Share Button
Continue reading →

My favorite Coaching Technique

GROW coaching ZILVOLD
Share Button

Voor Nederlands, klik hier. A Goal without plan is just a wish -Antoine de Saint-Exupéry This time I am sharing one of my most favorite and most successful coaching techniques. The technique can be used in one-on-one sessions, in groups or for self-reflection. Why? I think this technique is so simple that anyone can apply…

Share Button
Continue reading →

Mijn favoriete coachingstechniek

GROW Zilvold Coaching
Share Button

For English, click here.   Een doel zonder plan is slechts een wens -Antoine de Saint-Exupéry Deze keer deel ik één van mijn meest favoriete en succesvolste coaching technieken. De techniek kan gebruikt worden in één op één sessies, bij groepen of bij zelfreflectie. Waarom? Ik denk dat deze techniek zo eenvoudig is dat iedereen hem…

Share Button
Continue reading →

How service minded are you?

Service
Share Button

Voor Nederlands, klik hier. Last week I talked to a friend of mine. She had a new job at a local department store. Her new job title is “Service Specialist”. This resonates a lot for me. The way you give service to your client will determine if they will hire you, return or promote you to…

Share Button
Continue reading →

Hoe service gericht ben jij?

klantenservice
Share Button

For English, click here. Vorige week sprak ik met een vriendin van mij. Ze had een nieuwe baan bij een lokaal warenhuis. Haar nieuwe functie is “Service Specialist”. Dit resoneert bij mij. De manier waarop jij je klant diensten verleent zal bepalen of ze je inhuren, terugkeren of jou in hun netwerk aanbevelen. Niets verslaat…

Share Button
Continue reading →

Get out of your head!

Share Button

Voor Nederlands, klik hier. We engineers love to use our head. It helps us to think structured and analytical. Also, it helps to make calculations, to model, make lists and predict outcomes. The command line [If…then…else] is one of the first things I learned programming in BASIC. This is also one of the lines in our…

Share Button
Continue reading →

Ga uit je hoofd!

Share Button

For English, click here. Wij ingenieurs maken graag gebruik van ons hoofd. Het helpt ons gestructureerd en analytisch te denken. Ook helpt het om berekeningen te maken, te modelleren, lijstjes te maken en uitkomsten te voorspellen. Het commando [If… then…else] is een van de eerste dingen die ik leerde met programmeren in BASIC. Dit is…

Share Button
Continue reading →

From Engineer to Manager

Share Button

Voor Nederlands, klik hier. Twenty years ago, I started as a staff engineer at a big engineering firm. Over the next 10 years, I was involved in multidisciplinary projects worldwide. Then I was asked to manage a team of highly skilled laboratory technicians. They would test soil samples for mechanical properties such as consolidation, shear…

Share Button
Continue reading →

Van ingenieur naar manager

Share Button

For English, click here. Twintig jaar geleden begon ik als projectmedewerker bij een groot ingenieursbureau. In de daaropvolgende 10 jaar was ik betrokken bij multidisciplinaire projecten wereldwijd. Vervolgens werd ik gevraagd om een team van hoogopgeleide laboranten te leiden. Zij testten bodemmonsters op mechanische eigenschappen zoals samendrukbaarheid, schuifsterkte of plasticiteit. De resultaten werden gebruikt voor…

Share Button
Continue reading →