How to find your WHY

find your WHY Zilvold Coaching & Training

Summary: Review of the book “Find your Why” by Simon Sinek. Through discovering and living your WHY, you can find more fulfillment and passion in your work. Voor Nederlands, klik hier. I am sure you’re great in what you do like making calculations or designing structures. Perhaps you’re a specialist in consulting, with Excel sheets, databases…

Share Button
Continue reading →

Hoe je jouw WAAROM vindt

Hoe je jouw WAAROM vindt

Samenvatting: Recensie van het boek  “Vind je Waarom” van Simon Sinek. Door je WAAROM te ontdekken en te leven kun je meer voldoening en passie in je werk vinden. For English, click here. Ik weet zeker dat je geweldig bent in wat je doet, zoals het maken van berekeningen of het ontwerpen van kunstwerken. Misschien ben je een specialist…

Share Button
Continue reading →

Be an authentic Engineer!

authentic engineer

Voor Nederlands, klik hier. As an engineer you might just do your job: collect parameters, requirements, make your calculations and consult your client. You just want to do a good job, and this is great. That can be a sign of authenticity. I was at an event last week. A man walked up to me…

Share Button
Continue reading →

Wees een authentieke ingenieur!

For English, click here. Als ingenieur kan je gewoon je werk doen: parameters verzamelen, randvoorwaarden bepalen, berekeningen maken en je klant adviseren. Je wilt gewoon goed werk doen en dit is prima. Dat kan een teken van authenticiteit zijn. Vorige week was ik op een netwerk bijeenkomst. Een man liep kwam op mij af en…

Share Button
Continue reading →

Your Guide for a Perfect Pitch

pitch presentation training

Voor Nederlands, klik hier. I am sure it happened to you during a networking event. Someone asks you what you do. Do you find this difficult and you start to stammer because you do not know what to say? Then it is might be useful to have a good pitch. In this article I’ll explain…

Share Button
Continue reading →

Jouw gids voor een perfecte pitch

pitch, training, gids, Zilvold

For English, click here. Ongetwijfeld ga je wel eens naar een netwerkbijeenkomst en vraagt iemand aan je wat je doet. Vind je dat moeilijk en begin je te stamelen omdat je niet weet wat je het beste moet zeggen? Dan is het handig om een goede pitch te hebben. In dit artikel leg ik uit…

Share Button
Continue reading →

One Moment Please

patience blog

Voor Nederlands, klik hier. A theme that has been on my mind lately is letting go. Patience I have found that patience plays an important role here. We live in a society where needs have to be satisfied swiftly and where there are many impulses that ask for our attention. Are we, or not, going…

Share Button
Continue reading →

8 tips om productiever te zijn

For English, click here. Ik heb een recensie (in het Engels) over het boek “Originals” van Adam Grant geschreven. Hij vertelt dat originele mensen (originals) grote uitstellers zijn. De voorbeelden zijn Leonardo da Vinci en Martin Luther King Jr. Een voordeel van uitstel, zegt Grant, is dat je zo nieuwe ideeën of inzichten kunt vinden…

Share Button
Continue reading →

The Best of 2017

Voor Nederlands, klik hier. I went through some statistics of my website and it seems that the all-time best-read article is the one on self-reflection (Also read: Benefits of Self-Reflection). A step in self-reflection is to look back and reflect on what went well. In this article I am sharing with you my most successful articles…

Share Button
Continue reading →

Het beste van 2017

For English, click here. Ik heb de statistieken van mijn website doorgenomen en het lijkt erop dat het best gelezen artikel toe nu toe het artikel over zelfreflectie is (Lees ook: Voordelen van zelfreflectie). Een stap in zelfreflectie is terugblikken en nadenken over wat goed ging. In dit artikel deel ik met jou mijn meest succesvolle…

Share Button
Continue reading →