My 5 Main Lessons which I Have Learned at an Engineering Firm

Klik hier voor Nederlands. I can still remember it as if it was yesterday.  It was June 2011. A colleague helped me to bring my boxes to the car with a trolley. I drove home on the highway and then it happened. I could no longer withstand it. The tears rolled over my cheeks. After…

Share Button
Continue reading →

Mijn 5 belangrijkste lessen die ik heb geleerd bij een ingenieursbureau

Click here for English. Ik kan het mij nog herinneren als de dag van gisteren.  Het was juni 2011. Een collega hielp mij met een steekwagentje om mijn dozen naar de auto te brengen. Over de snelweg reed ik naar huis en toen gebeurde het. Ik kon het niet meer inhouden. De tranen biggelden over…

Share Button
Continue reading →

Going beyond Perfectionism in 6 Steps

Going beyond Perfectionism in 6 Steps

Perfectionism: Extreme or obsessive striving for perfection, as in one’s work. -Webster’s New World College Dictionary Voor Nederlands, klik hier. This article is about perfectionism and how to deal with it. I have decided to write it in one stretch and not to take days (or weeks) for it. Also, I will not let anyone…

Share Button
Continue reading →

Voorbij perfectionisme gaan in 6 stappen

voorbij perfectionisme gaan in 6 stappen

Perfectionisme: het streven naar een toch nooit te bereiken volmaaktheid.                       -Nieuw Nederlands Handwoordenboek, van Dale For English, click here. Dit artikel gaat over perfectionisme en hoe daarmee om te gaan. Ik heb besloten om het in één keer te schrijven en er geen dagen (of…

Share Button
Continue reading →

How do you become a Commercial Engineer?

How do you become a commercial engineer?

Voor Nederlands, klik hier. When I just started as a technical assistant with an engineering firm, I enjoyed my new work a lot. I loved it to make better calculations, choose parameters and to write reports. Often, the reports included beautiful annexes in color showing the areas of influence areas of the (geohydrological) calculations. As…

Share Button
Continue reading →

Hoe word je een commercieel ingenieur?

Commercieel ingenieur

For English, click here. Toen ik net begonnen was als technisch medewerker van een ingenieursbureau genoot ik heel veel van mijn nieuwe werk. Ik vond het geweldig om beter te modelleren, parameters te bepalen en rapporten te maken. Vaak hadden de rapporten mooie bijlagen in kleur met de invloedsgebieden van de (geohydrologische) berekeningen. Als assistent-projectleider…

Share Button
Continue reading →

The Lady and the Painting

The lady and the Painting

Voor Nederlands, klik hier. Once upon a time… Once there was an owner of a flooring company. Every year he went to an elderly lady to maintain for her beautiful wooden floor. Sometimes it was just cleaning the floor and applying a layer of wax. Usually,  the work would take no longer than a few…

Share Button
Continue reading →

De vrouw en het schilderij

De vrouw en het paard

For English, click here. Om deze blog te beluisteren, klik hier. Er was eens… Er was eens een eigenaar van een parketbedrijf. Ieder jaar kwam hij bij een oudere dame langs om haar mooie houten vloer te onderhouden. Soms moest de vloer gewoon schoongemaakt worden en worden voorzien van een waslaag. Meestal zou het werk…

Share Button
Continue reading →

My favorite Coaching Technique

GROW coaching ZILVOLD

Voor Nederlands, klik hier. A Goal without plan is just a wish -Antoine de Saint-Exupéry This time I am sharing one of my most favorite and most successful coaching techniques. The technique can be used in one-on-one sessions, in groups or for self-reflection. Why? I think this technique is so simple that anyone can apply…

Share Button
Continue reading →

Mijn favoriete coachingstechniek

GROW Zilvold Coaching

For English, click here.   Een doel zonder plan is slechts een wens -Antoine de Saint-Exupéry Deze keer deel ik één van mijn meest favoriete en succesvolste coaching technieken. De techniek kan gebruikt worden in één op één sessies, bij groepen of bij zelfreflectie. Waarom? Ik denk dat deze techniek zo eenvoudig is dat iedereen hem…

Share Button
Continue reading →