HOE je dingen zegt

Samenvatting: Dit artikel gaat over het Process Communication Model. Een model gebaseerd op 6 verschillende communicatie typen (persoonlijkheidstypen) die gebruikt kan worden om stress te managen, effectiever met anderen in harmonie te communiceren waarbij je je afstemt op de wereld van een ander. For English, click here. Vorige week zat ik in het vliegtuig en…

Share Button
Continue reading →

HOW you say things

Summary: This article is about the Process Communication Model. A model based on 6 different types of communication (personality types) that can be used to manage stress, to communicate more effectively with others in harmony as you tune-in to the world of someone else. Voor Nederlands, klik hier. Last week I was on a flight and…

Share Button
Continue reading →

Durf jij kwetsbaar te zijn?

Samenvatting: Het is niet gewoon om je kwetsbaar op te stellen in een technische wereld waar het hoofd een belangrijk instrument is. Bij kwetsbaarheid speelt het uiten van gevoel  een belangrijke rol. Dit artikel gaat over de voordelen van je kwetsbaar op te stellen. Het helpt je om conflicten op te lossen, om beter te…

Share Button
Continue reading →

Do you dare to be vulnerable?

Summary: Being vulnerable is not something current in the technical world were minds are an important tool. The expression of feelings plays an important role by being vulnerable. This article is about the benefits of being vulnerable. It helps to resolve conflicts, to have better communication, relationships and to accomplish projects more successfully. Voor Nederlands,…

Share Button
Continue reading →

Technieken voor ingenieurs om meer creatief te zijn

Samenvatting: Als ingenieur los je problemen op. Het kan voorkomen dat je vast zit met een project en niet verder komt. Dit artikel helpt jou en jouw team om creatief te zijn met het vinden van nieuwe ideeën en inspiratie om verder te komen en succesvol te zijn. For English, click here. Een essentieel aspect…

Share Button
Continue reading →

Techniques for Engineers to be more Creative

Summary: As an engineer you find solutions to problems. It can happen that you’re stuck with a project and that you’re not advancing. This article will help you and your team to be more creative in finding new ideas and inspiration to move on and to be successful. Voor Nederlands, klik hier. An essential aspect…

Share Button
Continue reading →

8 essentiële softe vaardigheden voor ingenieurs

Samenvatting: Naast technische vaardigheden zijn softe vaardigheden essentieel om als ingenieur te slagen. In dit artikel worden 8 soft vaardigheden gepresenteerd, inclusief tips om deze vaardigheden onder de knie te krijgen. Click here, for English Het was aan het einde van de vorige eeuw. Samen met een collega was ik naar een congres gestuurd in Amsterdam. Het…

Share Button
Continue reading →

8 Essential Soft Skills for Engineers

Summary:  Next to technical skills, soft skills are essential in order to succeed as an engineer. In this article 8 soft skills are presented including tips on how to master these skills. Voor Nederlands, Klik hier. It was at the end of the last century. Together with a colleague I was sent to a conference…

Share Button
Continue reading →

Geheimen van succesvolle multidisciplinaire teams

Zilvold Coaching & Training

Samenvatting: Multidisciplinaire teams kunnen succesvol samenwerken als er een goede voorbereiding is van het project, als er aandacht is voor actie, interactie en reflectie. Dat geldt voor professionals die voor korte tijd met elkaar samenwerken maar ook voor internationale teams die jarenlang aan een project werken. For English, click here. Ik vond het niet altijd…

Share Button
Continue reading →

Secrets of Successful Multidisciplinary Teams

Team Zilvold Coaching & Training

Summary: Multidisciplinary teams can successfully work together if there is a good preparation of the project, if attention is given to action, interaction and reflection. This applies to professionals who are working together for a short time and for international teams who are working on a project for many years. Voor Nederlands, klik hier. I…

Share Button
Continue reading →